MADPIZZA

Pizza Kids
MINI PIZZA KIDS

Homemade tomato sauce, 100% mozzarella
+ 1 ingredient for each pizza:
– olives, fresh mushrooms, ham, chichen


2 pizzas kids
6.35 €